O projekcieLogo Projekt "KRAINA NIETOPERZY. Program tworzenia innowacyjnego produktu turystycznego" ma na celu stworzenie produktu turystyki przyrodniczej Ziemi Wałbrzyskiej.

Projekt będzie składał się z kilku etapów, a jego pierwszą fazą jest stworzenie podwalin przyszłych działań.

W etapie 1 stworzone zostaną:

1. Lokalne Grupy Przyrodnicze, które pod opieką edukatorów przyrodników z Uniwersytetu Wrocławskiego będą zajmować się inwentaryzowaniem (wyszukiwanie, oznaczanie gatunku i oszacowanie liczebności) stanowisk oraz miejsc związanych z aktywnością roczną nietoperzy na obszarach swojej działalności. W ramach tego typu działalności monitorować będą zabudowania, ze szczególnym uwzględnieniem strychów i piwnic; mosty; stare zadrzewienia), które w związku ze swoją powszechnością i ilością nie są kontrolowane wystarczająco skutecznie przez instytucje związane z ochroną i badaniem nietoperzy. Będą wykonywać transekty terenowe i rejestrować aktywność wokalną nietoperzy, a następnie analizować zdobyty materiał przy użyciu programów akustycznych. W swoim środowisku będą upowszechniać wiedzę związaną z nietoperzami oraz propagować postawy szacunku wobec tych stworzeń. LGP będą też zapobiegać stratom w atrakcyjności siedlisk - m.in. budowa i instalowanie budek dla nietoperzy.

2. Przyrodnicze Gry Terenowe "Operacja Skarb".
Opracowanych zostanie 6 gier terenowych o tematyce przyrodniczej. Będą one alternatywną formą zwiedzania. Umożliwią poznanie obszaru, w tym przyrody, kultury i zabytków z nią powiązanych, w niecodzienny aktywny sposób.

3. Przewodnik i mapa "Ziemia Wałbrzyska. Kraina Nietoperzy".
Przewodnik stanie się narzędziem, za pomocą którego będzie można zwiedzać Ziemię Wałbrzyską, przy jednoczesnej możliwości odkrywania nowych siedlisk nietoperzy. W przewodniku znajdzie się charakterystyka gatunków nietoperzy, sposób w jaki należy zgłosić miejsce ich występowania, informacje o ochronie prawnej miejsc i gatunków, a także wykaz potencjalnych siedlisk i zimowisk wraz z ich opisem.

4. Tabliczki informacyjne "Miejsce występowania nietoperzy"
Wykonanych zostanie 50 tabliczek, które zostaną umieszczone w odkrytych i zinwentaryzowanych miejscach występowania nietoperzy, m.in. przy sztolniach, podziemnych trasach turystycznych, piwnicach, kościelnych wieżach, opuszczonych domach, itp. (za zgodą administratorów tych obiektów).

5. Pakiet edukacyjny "Czy to mysz? Nie to perz !" - opracowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli, które będą mogli wykorzystywać podczas zajęć dydaktycznych w szkołach.

6. Warsztat dla nauczycieli szkół z obszaru realizacji projektu. Celem warsztatu będzie prezentacja pakietu edukacyjnego ?Czy to mysz? Nie to perz!? oraz samego projektu.

7. Cykl zajęć pilotażowych dla 10 szkół. Zajęcia będą miały formę warsztatów wykorzystujących scenariusze opracowane w ramach projektu. Wprowadzeniem w temat zajęć będzie prezentacja ?Czy bioróżnorodność jest nam potrzebna??, reszta zajęć będzie związana z nietoperzami, aktywną pomocą tym ssakom i roli człowieka w relacjach z tymi zwierzętami. Warsztaty będą prowadzone przez edukatorów Stowarzyszenia. Część uczestników warsztatów zostanie poproszona o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych (100 ankiet).

8. Postawienie strony internetowej www.KrainaNietoperzy.pl

9. Konkurs plastyczny "NIETOPEREK", który skierowany będzie do dzieci i młodzieży z Powiatu Wałbrzyskiego i miasta-powiatu Wałbrzych. Celem konkursu jest zachęcenie do przyjrzenia się okolicznej przyrodzie, zauważenia jej różnorodności i piękna ? a przy okazji odkrycia, jak przyrodniczo atrakcyjne są miejsca, w którym mieszkamy. Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury,w skład którego wejdą przedstawiciele Stowarzyszenia i artyści plastycy. Najlepiej ocenione prace zostaną wystawione podczas wernisażu. Wystawa będzie emitowana przez 2 tygodnie w Zamku Książ.
Konkurs będzie skierowany do trzech grup wiekowych: dzieci przedszkolne, dzieci z klasy 1-3 szkoły podstawowej i dzieci z klasy 4-6 szkoły podstawowej.

10. Wystawa "Nietoperek on-line".
Wszystkie prace uczestników konkursu będą przetworzone cyfrowo i w wersji elektronicznej dostępne w galerii na stronie internetowej projektu.

11. Komponent - "Konferencja NIETOPERZE I LUDZIE?.
Konferencje zostaną zorganizowana w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Zaproszeni zostaną na nią uczniowie szkół z obszaru powiatu, partnerzy, przyrodnicy, mieszkańcy miasta, przedstawiciele urzędów, obiektów turystycznych związanych z nietoperzami, itd.
W czasie konferencji przeprowadzonych zostanie 5 wykładów przez prelegentów:
- "Sekretne życie nietoperzy"
- "Nietoperze Ziemi Wałbrzyskiej"
- "Nietoperze w kulturze i sztuce"
- "Psychologiczne aspekty lęku przed nietoperzami"
- "Idea powstania produktu turystycznego Kraina Nietoperzy. Kierunki dalszych działań"

12. Promocja projektu
Promocja przebiegać będzie na kilku platformach: strona internetowa projektu, videoblog, facebook, youtube, a także w lokalnych mediach: elektronicznych, prasie oraz telewizji.

Patronat honorowy nad projektem obejmie posłanka na Sejm RP pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Realizator

FinansowaniePartnerzy

Starostwo Powiatowe Urząd Miasta Wałbrzycha

Uniwersytet Wrocławski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu

Patronat

Honorowy


Patronat

medialny